Vastenactie 2017

Welkom op de website van het “Lumen Valley project”.  De rest van de website is voorlopig alleen nog in het Frans.

Dit gedeelte van de site gaat over het Vastenactieproject 2017.

 

Achtergrondinformatie 

Titel: Werk en toekomst in landelijk gebied voor de armsten uit de samenleving (“Lumen Valley”)
Land: Togo
Plaats (deelstaat, district, regio, dorp of stad ): regio Kara
Startdatum van deze fase van het project: Januari 2016
Einddatum van deze fase van het project: November 2016
Looptijd: 11 maanden

Totale kosten van deze fase:  € 50.052,-

 

Initiatief

Het project is ontwikkeld door de Broeders van St. Jan in Togo die eerder in de hoofdstad een groot project voor studenten hebben uitgevoerd met een mediatheek, sportvelden, een cybercafé en een toneel/concert/vergaderzaal voor 500 man (naam project: Agora Senghor). Bij het thans voorliggende project is ook de Stichting kinderhulp Togo (www.kinderhulp-togo.nl) ingeschakeld in de vorm van advisering omdat beide projecten belangrijke gezondheidswinst opleveren voor kinderen en jongeren. De stichting heeft ons op dit pad geholpen. Tevens zijn de broeders van St. Jan in Nederland (www.stjan.org) als Nederlandse poot van de wereldwijde congregatie van St. Jan bij het project betrokken.

Context

In Togo leeft 60% van de bevolking onder de Togolese armoedegrens van 1 dollar per dag. In de regio Kara is dat nog erger: 75% van de bevolking is arm, vooral in het landelijk gebied van deze regio. Die mensen hebben niet of nauwelijks toegang tot scholing, gezondheid, elektriciteit en drinkwater. Het project wordt uitgevoerd in een afgelegen gebied waar de armoede extreem groot is. Er is geen enkele serieuze werkgever en de economische activiteit beperkt zich tot een beetje verkoop van zelf verbouwde producten (maar iedereen verkoopt op hetzelfde moment dezelfde producten). Het geld zit in de hoofdstad Lomé, ook al probeert de overheid in de regio’s werkgelegenheid op te bouwen.

Doelstelling

Het project dat wij hier presenteren is onderdeel van een breder project van de Broeders dat tot doel heeft om de regio te ontwikkelen. Er heeft voor het onderdeel “werk en toekomst in landelijk gebied voor de armsten uit de samenleving” al een pilotproject plaatsgevonden dat op de website is beschreven. In deze pilot is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om (arme) jongeren aan zinvol en commercieel levensvatbaar werk te helpen door het opzetten van een kleine onderneming voor de bewerking en verkoop van natuursteen. Sinds september 2015 hebben zeven jongeren (waarvan drie studenten zonder werk en vier structureel werkloze jongeren) een opleiding gekregen in het snijden, schuren en verkopen van natuursteen uit de regio.

Doelgroep

Directe impact: jongeren uit de armste milieus van alle niveaus; manen/vrouwen 50/50

Indirecte impact: hun families waaronder de meest kwetsbare personen in de samenleving, te weten kinderen en oude mensen zonder pensioen.

Zie voor de cijfers hierboven.

Activiteiten

De snelste manier om arme mensen in Togo perspectief te geven is door veel “werk met de handen” te scheppen. Daarom beginnen we met het omheinen van een hectare van de grond met behulp van stenen wallen; de stenen zijn in dit bergachtig gebied gemakkelijk te vinden. In het pilotproject hebben we dit al getest en het blijkt goed te werken. Deze soort van omheining heeft ook het voordeel dat het bush-branden die in dit savannegebied in het droge seizoen veelvuldig optreden, uitdooft en daardoor de infrastructuur (bedrijfjes, huizen, zonnepaneelcentrale e.d.) beschermt. Dit soort werk is ook eenvoudig uit te voeren door studenten en andere jongeren zonder werk. De landbouw, visteelt en het fokken van konijnen, kippen etc. zijn ook zeer gebaat bij een goede omheining.

Duurzaamheid

- Aan welke externe (rand)voorwaarden moet worden voldaan om het project te laten slagen (in het land van bestemming)? En welke zijn de risico’s ten aanzien van het niet slagen van het project?

De kracht van het project en zijn duurzaamheid zitten in het feit dat het wordt gedragen door een instituut (Broeders van St. Jan) dat zich voor lange tijd heeft gecommitteerd. Het project hoeft dus niet op eigen kracht te worden ontwikkeld maar kan putten uit de mankracht en ervaringen van een grote organisatie die al lang in Afrika actief is en daar steeds meer activiteiten opzet.

Partenaires

Ce projet d'envergure nécessite des partenaires solides, qui sont capables de le porter dans les années à venir...

  • Paroisse Universitaire

    A Lomé, la capitale du Togo, les frères ont construit une Paroisse Universitaire,...

Diocèse de Kara - Togo

Tchitchao-Waya
Sanctuaire Marial

 

 

Aidez-nous à réaliser la phase II du projet Lumen Valley en faisant un don

Faire un don