Doelstelling

Het project dat wij hier presenteren is onderdeel van een breder project van de Broeders dat tot doel heeft om de regio te ontwikkelen. Er heeft voor het onderdeel “werk en toekomst in landelijk gebied voor de armsten uit de samenleving” al een pilotproject plaatsgevonden dat op de website is beschreven. In deze pilot is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om (arme) jongeren aan zinvol en commercieel levensvatbaar werk te helpen door het opzetten van een kleine onderneming voor de bewerking en verkoop van natuursteen. Sinds september 2015 hebben zeven jongeren (waarvan drie studenten zonder werk en vier structureel werkloze jongeren) een opleiding gekregen in het snijden, schuren en verkopen van natuursteen uit de regio.

Het project is inmiddels succesvol want alle zeven ontvangen nu een salaris dat ligt boven het minimumloon en uit een initiële investering van € 6000 is het eerste jaar een omzet van € 30.000 gegenereerd, die voor een deel weer is geïnvesteerd in betere machines en in gereed product in opslag. Het project waarvoor wij nu steun vragen van Vastenactie heeft tot doel om deze pilot op te schalen en uit te breiden naar andere werkvelden (landbouw, veeteelt etc.). Op basis van de ervaringen van de pilot hebben de Broeders berekend hoeveel energie zij nodig hebben. De berekeningen zijn zodanig dat ook voor de toekomstige fasen van het project (met allerlei bedrijfjes, veeteelt, viskwekerij en landbouw) voldoende energie beschikbaar zal zijn. Daarvoor vragen wij in deze aanvraag financiering voor de zonne-energie installatie. Overigens slechts voor de helft van de kosten want de andere helft is al gedekt uit steun van een Franse ondernemer. 

Op korte termijn is het doel om werk te verschaffen in de vorm van het opbouwen van de infrastructuur (omheining, hangaars, slaapgelegenheid, watervoorziening) aan 50 jongeren in de regio gedurende drie maanden. Dat geeft ons de tijd om de behoefte aan menskracht te bepalen voor de middellange en lange termijn. Wij voorzien een verdubbeling van het team dat het natuursteenproject verzorgt van zeven naar veertien jongeren (fulltime) waaronder een commercieel verantwoordelijke en een administrateur. Parallel daaraan beginnen wij in 2017 met de viskwekerij (één jongere is al opgeleid), het fokken van dieren voor de verkoop van vlees en het landbouwproject (cashewnotenbomen e.a. bomen, landbouwproducten etc.). Dat zal het aantal fulltime banen op 25 brengen. Daarbij dient bedacht te worden dat in deze arme streken van Afrika één persoon die werkt en een salaris verdient, tenminste 4 personen tegelijk hierdoor in leven houdt. Dat brengt de impact van deze fase op 100 personen, mannen, vrouwen en kinderen.   

Op middellange termijn zullen diverse kansrijke sectoren worden ontwikkeld, afhankelijk van de marktomstandigheden, de capaciteiten en de opleiding van de aan te trekken medewerkers (uit de armste groepen van de samenleving). Zo zal CSJ Kara binnen vijf jaar tenminste 60 personen een zekere baan bieden met een salaris dat marktconform zal zijn. Om dit te bereiken zullen diverse sociale ondernemingen worden opgericht alsmede een centrum voor bezinning, waar mensen uit het rijke Westen tot rust kunnen komen en nieuwe inspiratie kunnen opdoen. De impact van het project in termen van werkgelegenheid voor de medewerkers en hun familie schatten wij op 400 personen in de regio, om nog maar niet te spreken van de bestaanszekerheid die dit voor de jonge en arme mensen die hier werkzaam zullen zijn, zal creëren.

Op lange termijn (tenminste 10 jaar) tenslotte is te verwachten dat de in dit project opgeleide medewerkers ondernemers in het klein zijn geworden en dat ze buiten de beschermde structuur van CSJ Kara zullen treden om ondernemers in de klassieke zin van het woord te worden (zo nodig met enige voortgaande begeleiding vanuit CSJ Kara). Het is te vroeg om de impact hiervan op de werkgelegenheid te berekenen. Maar we kunnen dit nieuwe project van de Broeders wel vergelijken met het vorige, nog steeds bestaande en prima functionerende project in Lomé. Alleen al het onderdeel verhuur van het zalencomplex van het daar gebouwde theater/vergaderruimtes (Agora Senghor geheten) levert na 10 jaar jaarlijks € 300.000 omzet op. CSJ Kara is gemodelleerd naar dit concept en wordt uitgevoerd door hetzelfde team dat het project in Lomé tot een succes heeft gemaakt (pater Etienne Boudet en zijn medewerkers). De opbrengst van CSJ Kara zou gezien de schaalgrootte dubbel zo groot moeten kunnen worden. Tegen die tijd zouden zo’n 150 mensen uit de armste milieus hier werk moeten kunnen vinden met een impact op de bevolking van tegen de 1000 personen.

 

 

Partenaires

Ce projet d'envergure nécessite des partenaires solides, qui sont capables de le porter dans les années à venir...

  • Paroisse Universitaire

    A Lomé, la capitale du Togo, les frères ont construit une Paroisse Universitaire,...

Diocèse de Kara - Togo

Tchitchao-Waya
Sanctuaire Marial

 

 

Aidez-nous à réaliser la phase II du projet Lumen Valley en faisant un don

Faire un don