Activiteiten

De snelste manier om arme mensen in Togo perspectief te geven is door veel “werk met de handen” te scheppen. Daarom beginnen we met het omheinen van een hectare van de grond met behulp van stenen wallen; de stenen zijn in dit bergachtig gebied gemakkelijk te vinden. In het pilotproject hebben we dit al getest en het blijkt goed te werken. Deze soort van omheining heeft ook het voordeel dat het bush-branden die in dit savannegebied in het droge seizoen veelvuldig optreden, uitdooft en daardoor de infrastructuur (bedrijfjes, huizen, zonnepaneelcentrale e.d.) beschermt. Dit soort werk is ook eenvoudig uit te voeren door studenten en andere jongeren zonder werk. De landbouw, visteelt en het fokken van konijnen, kippen etc. zijn ook zeer gebaat bij een goede omheining.

De zonne-energieopwekkingseenheid zorgt ervoor dat de bedrijvigheid die we op het terrein gaan creëren, niet te lijden heeft onder het veelvuldig uitvallen van de stroom.

Tot slot gaan we al vrij snel de verkoop van streekproducten opzetten via een eigen winkel. Wij verwachten dat het toerisme flink zal toenemen waardoor deze activiteit het nodige werk zal opleveren. De overheid wil de streek toeristisch aantrekkelijk maken door de promotie van het natuurschoon, de stilte en de zeer sympathieke bevolking. En ook ons eigen project zal de nodige mensen aantrekken die rust en natuurschoon zoeken, waardoor onze commerciële activiteiten als de verkoop van streekproducten maar ook die van natuursteen zeer bevorderd zullen worden.

 

De natuursteen

Dit product dat we in de pilot al uitvoerig hebben getest, is een van de pijlers waarop ons initiële werkcreatieproject is opgebouwd. Het is de bedoeling om o.a. de volgende producten te gaan maken:

  • Plavuizen en tegels voor binnen en buiten;
  • Monumenten en gedenktekens voor de doden (o.a. grafstenen)
  • Meubels die deels uit hout en deels uit natuursteen bestaan.

Veeteelt/fokkerijen

Togo importeert per jaar voor ongeveer CFA 5 miljard (€ 1,5 miljoen) aan vlees. Met kennis van de landbouwschool in de stad Kara en van de lokale bevolking zullen we diverse soorten van veeteelt gaan opzetten, te beginnen met de minst kwetsbare soorten (eenden, kippen en parelhoenders).

Landbouw

Het is de bedoeling om diverse soorten van landbouw te ontwikkelen, zodra de kwestie van voldoende water en energie en van veiligheid (door de omheining) is verzekerd. We beginnen met de aanplant van cashewnotenbomen en van allerlei soorten citrusvruchtenbomen en groente. Daarna zetten we projecten op om de oogst om te zetten in andere eindproducten (jam, groenteconserven, sap etc.) maar daarvoor zullen we externe expertise moeten binnenhalen.    

Gezondheid

Voorzien is in een medisch centrum voor preventieve gezondheidszorg waarbij we kunnen terugvallen op de ervaringen van de Stichting kinderhulp Togo in Kpalimé. Zo kunnen we de gezondheid van de hele bevolking in de regio verbeteren waardoor ze meer en beter kunnen leren en werken. Hierdoor zal de armoede in deze heel arme streek substantieel kunnen afnemen. In het kader van het voorkomen van ziektes is het ook de bedoeling om een bedrijfje op te zetten dat filtersystemen van water (dat meestal sterk is vervuild) gaat produceren. Deze filtersystemen worden al enkele jaren op de markt gebracht door de Stichting kinderhulp Togo met steun van de Stichting Victoriepompen. Ze worden nu nog uit Ghana geïmporteerd.

 

Partenaires

Ce projet d'envergure nécessite des partenaires solides, qui sont capables de le porter dans les années à venir...

  • Paroisse Universitaire

    A Lomé, la capitale du Togo, les frères ont construit une Paroisse Universitaire,...

Diocèse de Kara - Togo

Tchitchao-Waya
Sanctuaire Marial

 

 

Aidez-nous à réaliser la phase II du projet Lumen Valley en faisant un don

Faire un don