Duurzaamheid

- Aan welke externe (rand)voorwaarden moet worden voldaan om het project te laten slagen (in het land van bestemming)? En welke zijn de risico’s ten aanzien van het niet slagen van het project?

De kracht van het project en zijn duurzaamheid zitten in het feit dat het wordt gedragen door een instituut (Broeders van St. Jan) dat zich voor lange tijd heeft gecommitteerd. Het project hoeft dus niet op eigen kracht te worden ontwikkeld maar kan putten uit de mankracht en ervaringen van een grote organisatie die al lang in Afrika actief is en daar steeds meer activiteiten opzet.

Dat laat onverlet dat het van groot belang is dat we erin slagen om het project niet te minimalistisch op te zetten maar de infrastructuur robuust en met kwalitatief goed materiaal op te bouwen, onder meer vanwege het extreme klimaat.

Wat betreft de risico’s moet ook gekeken worden naar de stabiliteit van het land Togo. Er is de laatste tien jaar veel vooruitgang geboekt op dit terrein en de algemene beoordeling van het land is nu zo dat er een situatie is bereikt van voldoende stabiliteit. Daar komt nog bij dat het feit dat het project wordt uitgevoerd door de Broeders van St. Jan, die erg worden gerespecteerd door alle lagen van de Togolese bevolking, voor extra stabiliteit zorgt.

- Beschrijf hoe de lokale partnerorganisatie in samenwerking met de lokale gemeenschap en andere betrokkenen het project na het aflopen van de financiering zelfstandig kan continueren (welke taken en verantwoordelijkheden, management van het project e.d.).

CSJ Kara is een autonome stichting waarvan het bestuur voorlopig in hoofdzaak bestaat uit Broeders van St. Jan. De broeders zelf maken deel uit van de wereldwijde Congregatie van St. Jan en in zoverre heeft het generaal kapittel van de congregatie enige invloed op het werk ter plaatse. Op termijn zal de invloed van leken in het bestuur (studenten, werknemers etc.) toenemen en die van de broeders afnemen. Het project voorziet in het scholen in theorie en praktijk van mensen ter plaatse en de diverse commerciële activiteiten die uit het project voortvloeien, zullen hun eigen continuïteit genereren door de verkoop van producten en diensten. Naar analogie van het project “Agora Senghor” in Lomé mag worden verwacht dat het totale project (inclusief onderhoud en vernieuwing) uiteindelijk gemakkelijk in zijn eigen toekomst zal kunnen voorzien en zelfs vrij veel geld zal genereren voor nieuwe sociale activiteiten.

- Hoe worden in de toekomst de lopende kosten gedekt? Dit zijn de kosten die zorgen voor continuïteit en die regelmatig terugkomen, zoals de salarissen van werknemers. Welke voorzieningen zijn of worden hiervoor getroffen?

De lopende kosten worden in deze fase van het project gedekt uit de inkomsten van de verkoop van natuursteen als plavuis of tegel. In de pilot heeft dit zich al bewezen en daarom zetten we dit product nu commercieel in de markt. Een verkoopcommercial zal begin 2017 beschikbaar zijn. Een folder is nu al beschikbaar (zie bijlage). Het team van zeven studenten en jongeren is opgeleid in alle aspecten van het proces (uit de rotsen hakken, op maat snijden, schuren, plaatsen en behandelen) en een opschaling van het project zal dus geen problemen geven. 

Uit de inkomsten kunnen de salarissen en sociale lasten worden betaald en er blijft waarschijnlijk genoeg over om andere sociale ondernemingen (zoals onder punt 8 beschreven) op te richten. Het overall project is zo ingericht dat het zo nodig een aantal jaren financiële steun kan geven aan sociale ondernemingen binnen het project die niet snel zichzelf kunnen bedruipen. Dat is het voordeel van de synergie binnen het hele project. Een voorbeeld: binnen het overall project valt ook de bouw van een klooster en de bouw van een centrum voor retraites. Daarvoor zullen veel natuurstenen plavuizen nodig zijn, hetgeen een lange tijd werk garandeert voor de sociale onderneming “natuursteen” (zie onder 8 voor omschrijving).      

Partenaires

Ce projet d'envergure nécessite des partenaires solides, qui sont capables de le porter dans les années à venir...

  • Paroisse Universitaire

    A Lomé, la capitale du Togo, les frères ont construit une Paroisse Universitaire,...

Diocèse de Kara - Togo

Tchitchao-Waya
Sanctuaire Marial

 

 

Aidez-nous à réaliser la phase II du projet Lumen Valley en faisant un don

Faire un don